vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Kinh doanh - Thương mại Giấy ủy quyền Đăng ký kinh doanh

Giấy ủy quyền Đăng ký kinh doanh

PDF.InEmail

Giấy ủy quyền này được dùng để ủy quyền cho nhân viên công ty hoặc nhân viên công ty dịch vụ tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh của công ty tại Sở Kế hoạch – Đầu tư và các cơ quan liên quan (nếu có). Giấy ủy quyền này phải do người đại diện pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu công ty.

 

---

CÔNG TY TNHH YOUBIZ

-------------

Số ...... /GUQ – YOUBIZ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Người ủy quyền:

Họ tên: Phan Trường Hân

CMND số 201 517 724 - cấp ngày 04/09/2008 - tại: Công an Tp.Đà Nẵng.

Chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH Bạn Kinh Doanh

Địa chỉ: 112/4 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

 

2. Người được ủy quyền:

Họ tên: ……………………

CMND số ……………….. - Ngày cấp: 25/03/2003 - Nơi cấp: CA Tp.Đà Nẵng

Địa chỉ: Lô 21E1 Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

 

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:

Bằng văn bản này, Giám đốc ủy quyền cho ông …………………… thay mặt tôi tiến hành toàn bộ các thủ tục:

- Thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, bao gồm việc nộp, bổ sung hồ sơ và nhận kết quả giải quyết kể cả việc nhận Bản chính Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và bản chính các giấy tờ khác (nếu có);

- Thủ tục thay đổi, đăng ký con dấu liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm việc nộp, bổ sung hồ sơ và ký nhận toàn bộ các Hồ sơ thay đổi và xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đăng ký con dấu Công ty tại Cơ quan Công an có thẩm quyền.

- Thủ tục thay đổi, đăng ký thuế và các thủ tục thuế liên quan đến các cơ quan thuế có thẩm việc liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm: việc nộp, bổ sung hồ sơ và ký nhận toàn bộ các Hồ sơ thay đổi, đăng ký thuế và các thủ tục thuế liên quan tại các Cơ quan thuế có thẩm quyền.

 

4.Thời hạn ủy quyền:

Kể từ ngày …….. đến khi hoàn thành công việc theo ủy quyền.

 

5.Quy định khác:

Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi được ủy quyền, không được ủy quyền lại cho người khác và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người ủy quyền về các hoạt động được ủy quyền của mình.

 

GIÁM ĐỐC

 

PHAN TRƯỜNG HÂN