vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Hợp đồng - Thỏa thuận Hợp đồng mua bán xe ô tô

Hợp đồng mua bán xe ô tô

PDF.InEmail

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---- oo0*0oo ----

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ

 

 

Hôm nay ngày tháng năm ………. , tại ................................, chúng tôi gồm:

 

BÊN BÁN: (gọi tắt là Bên A):

CÔNG TY CỔ PHẦN .................................

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số ................................do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp ngày 20/09/2010.

Địa chỉ : ................................, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tài khoản số : ................................tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh 8 Hưng Phú, HCM

Do ông : ................................

CMND số : Do Công an Cấp ngày …/ … /

Chức vụ: P.Tổng Giám Đốc, làm đại diện theo Giấy ủy quyền số ……/2010/UQ-ĐX ngày … / … / 2010 của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.


BÊN MUA: (gọi tắt là Bên B):

Ông(bà): ……… sinh năm……, CMND … do Công an thành phố/tỉnh…..cấp ngày….. thường trú tại …

 

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán ôtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

 

* Bằng hợp đồng này Bên A đồng ý bán đứt cho Bên B chiếc xe ôtô:

Nhãn hiệu:......... ; Màu sơn: ............; Số máy: ............. ; Số khung: ...............

 

Biển số: ................ ; Loại xe: ...................; Số chỗ ngồi: ........... ; Theo đăng ký xe ôtô số: ........ do Công an thành phố/tỉnh cấp ngày ............ , đăng ký lần đầu ngày ....... , đứng tên chủ xe là ông/bà:

 

Giá mua bán xe ôtô hai bên tự thoả thuận là:...................................

 

* Bên A cam kết: Khi đem bán chiếc xe ôtô trên, Bên A không cầm cố, không hứa bán, không đem cho, không chuyển nhượng, hoặc có bất kỳ thoả thuận nào khác về việc mua bán chiếc xe này, đồng thời đã thông báo cho Bên B biết về tình trạng kỹ thuật của chiếc xe nói trên. Nếu sai Bên A xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trước pháp luật, kể cả việc thoả thuận giá mua bán.

 

* Bên B cam kết: Đã xem xét, biết rõ tình trạng kỹ thuật của xe, hoàn toàn đồng ý mua chiếc xe ôtô nói trên như hiện trạng và đã nhận đủ bản chính giấy đăng ký xe ôtô, các giấy tờ kèm theo xe cùng chiếc xe ôtô nói trên. Đồng thời Bên B cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc đăng ký sang tên theo quy định.

 

Hai bên, từng người một đã đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và hoàn toàn nhất trí với nội dung hợp đồng. Hai bên đã cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

BÊN BÁN -------------------------------------------------- BÊN MUA

 

Ký tên----------------------------------------------------- Ký tên