vietnam visa requirements - apply visa vietnam

You are here: Trang chủ Biểu mẫu Hợp đồng - Thỏa thuận Hợp đồng vay tiền

Hợp đồng vay tiền

PDF.InEmail

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----O0o-----

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

 

BÊN CHO VAY: (Bên A)

Họ tên (ông)   : MAI THỊ A sinh năm:1969.

CMND số       : 123456789         cấp ngày: 06/11/2002           tại: CA.TPHCM.

Thường trú      : … Lương Ngọc Quyến, Phường 05,  Q. Gò Vấp ,   TP.HCM.

BÊN VAY: (Bên B)

Họ tên (Bà)     :NGUYỄN THỊ B sinh năm:1939.

CMND số       123456789      cấp ngày: 01/10/1979            tại: CA.TPHCM.

Thường trú      : …..  Đường 7A,  P. Bình Trị Đông B,  Q. Bình Tân,  TP.HCM.

Bên B là người sử dụng đất hợp pháp theo Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất số: …….., số ……./5B QSDĐ/7299/UB do UBND TP.HCM cấp ngày 15/10/2001.

ÏÒ

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng thống nhất, đồng ý thực hiện các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:

  • Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền là: 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng chẵn).
  • Việc giao nhận tiền do hai bên tự thực hiện và có sự chứng kiến của luật sư  ký tên dưới đây. Khi giao tiền hai bên tự làm biên nhận riêng.

ĐIỀU 2:

Bên A cho Bên B vay tiền với thời hạn là:12 tháng(Mười hai tháng),  lãi suất là: 3%/tháng(Ba phần trăm một tháng).

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

Hợp đồng được lập thành 03 bản và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Công ty Luật YouBiz (www.youbiz.vn) số 112/4 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Hai bên đã đọc lại toàn bộ hợp đồng này, cùng hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây.

Lập tại Công ty Luật YouBiz (www.youbiz.vn) số 112/4 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM  ngày 24 tháng 04 năm 2010 (24/04/2010).

 

BÊN A                                                                        BÊN B

 

 

YouBiz.vn – Business & Lawyers